Łódź, Pologne

Architektura informacji i e-marketing

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: humanistes
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl

Architektura informacji to:

  • proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją,
  • sztuka oraz nauka kształtowania środowisk informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności,
  • kombinacja systemów: organizacji, nazewnictwa, wyszukiwania i nawigowania w przestrzeniach informacji.
    (L. Rosenfeld, R. Morville).
Jeżeli nie uczysz się szybciej niż konkurencja, w końcu przegrasz. Architektura informacji daje możliwość przewagi nad konkurencją, dynamizuje rynek, jest elementem biznesu w świecie komunikacji cyfrowej.
site Web d'université: www.ahe.lodz.pl
Privacy Policy