Cracovie (Kraków), Pologne

Agriculture

Rolnictwo

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: agriculture, sylviculture et pêche, vétérinaires
système d'études: à temps plein, à temps partiel
Kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także działy współpracujące: produkcję zwierzęcą, ogrodnictwo, przemysł spożywczy, melioracje i mechanizację rolnictwa.Studia II stopnia uprawniają absolwentów do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych w strukturze Studium Doktoranckiego, obejmującego doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rolniczego.
site Web d'université: urk.edu.pl
Privacy Policy