Varsovie (Warszawa), Pologne

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

deuxième cycle
parcours: Lotnictwo
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: d'ingénieur et techniques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE – przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera / kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.
Privacy Policy