Varsovie (Warszawa), Pologne

Organizacje lotnicze

deuxième cycle
parcours: Lotnictwo
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: d'ingénieur et techniques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl
ORGANIZACJE LOTNICZE – ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;
Privacy Policy