Szczecin, Pologne

Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi

deuxième cycle
parcours: Gestion
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
études en ligne études en ligne
  • Description:

  • pl

Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

  • absolwenci będą mogli przystąpić, bez konieczności robienia dodatkowych, płatnych szkoleń zewnętrznych do egzaminu na certyfikat ITTL Foundation
  • mógł pracować w dużych międzynarodowych firmach dostarczajacych usługi takich jak np. IBM, PWC, ING, Capgemini itp.
  • wiedział, jak skonstruować proces, jak zaprojektować usługę dla klienta, jak ją wdrożyć, jak negocjować z klientem, jak dostarczać usługę, jak mierzyć jej efektywność i poprawiać jej jakość
  • mógł objąć szeroka gamę stanowisk od koordynatora procesów przez managera procesów, architekta procesów, managera produktu, managera serwisu, konsultanta w szerokim tego słowa znaczeniu
  • identyfikował i eliminował zagrożenia występujące w poszczególnych fazach cyklu życia usługi
Partner merytoryczny kierunku zarządzanie w formule online
IBM jest jednym z największych na świecie koncernów informatycznych. W Polsce działa od 1991 roku. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji w kierunku oferty usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby rynku - od doradztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, aż do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach usług outsourcingowych.
site Web d'université: www.wsb.pl/szczecin
Privacy Policy