Szczecin, Pologne

Psychologia w zarządzaniu

deuxième cycle
parcours: Gestion
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl
Decydując się na tę specjalność:

  • zdobędziesz wiedzę na temat zachowań nabywców, myślenia twórczego w organizacji oraz psychospołecznych technik wywierania wpływu
  • poznasz mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem i postawami oraz nauczysz się budować i utrzymywać relacje z klientami
  • nabierzesz cech ułatwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych w sytuacjach wynikających z zarządzania przedsiębiorstwem
  • nauczysz się identyfikować i rozwiązywać trudne sytuacje powstające w trakcie procesu sprzedaży
  • dowiesz się, w jaki sposób kierować, motywować i rozwijać kompetencje pracowników
  • podniesiesz kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w dziale marketingu lub dziale personalnym
  • zdobędziesz dodatkowe umiejętności pozwalające na twórcze rozwiązywanie problemów organizacji
  • zyskasz umiejętności praktyczne związane z obsługą klienta.

Jeśli wybierzesz tę specjalność, możesz jednocześnie ukończyć studia podyplomowe na kierunku Menedżer HR, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone drugim dyplomem Wyższej Szkoły Bankowej.
 
site Web d'université: www.wsb.pl/szczecin
Privacy Policy