Białystok, Pologne

Économie

Ekonomia

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
Trwające 4 semestry studia, które kończą się obrona pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Na początku I semestru studiów studenci wybierają jedną ze specjalności.
site Web d'université: www.wse.edu.pl
Privacy Policy