Master en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Bankowość i doradztwo finansowe

deuxième cycle
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk
Praca w instytucjach finansowych daje perspektywę wysokich zarobków i awansu – to mocne argumenty za podjęciem studiów na specjalności Bankowość i Doradztwo Finansowe. Zajęcia prowadzone w WSB przez wykładowców praktyków w pełni zapoznają z produktami i instrumentami bankowymi.
Privacy Policy