Master en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Gestion d'entreprise

Zarządzanie przedsiębiorstwem

deuxième cycle
parcours: Gestion
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk
Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem przygotuje Cię do pełnienia obowiązków menedżera w przyszłej pracy zawodowej. Wiedza z zakresu zarządzania zmianami, ryzykiem czy też zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, którą zdobędziesz podczas studiów, przyda się w każdej organizacji.
Privacy Policy