Master en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: services de sécurité
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk
W przygotowaniu

Twoja wiedza i umiejętności

W trakcie studiów, studenci wyższych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, zostaną zapoznani nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi dotyczącymi:
  • znajomości teorii bezpieczeństwa, polityki obronnej oraz funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
  • praktyki w dziedzinie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania zasobami dla twórczego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  • umiejętności radzenia sobie z problemami decyzyjnymi i planowania złożonych przedsięwzięć organizacyjnych,
  • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Praca dla Ciebie
Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność zarządzanie kryzysowe, z tytułem magistra znajdą zatrudnienie przede wszystkim w atrakcyjnych profesjach związanych z administracją publiczną oraz instytucjami, służbami i organami państwa, których głównym lub pośrednim zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego na określonym poziomie. Preferowane kierunki zatrudnienia to:

  • menedżer i integrator projektów,
  • menedżer systemów bezpieczeństwa,
  • specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa,
  • konsultant i szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa,
  • funkcjonariusz służb mundurowych.

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są potrzeby kadrowe administracji, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służb, których głównym zadaniem jest jego utrzymanie (np. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna itd.).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Zajęcia na Naszym kierunku studiów będą realizowane pod okiem doświadczonych praktyków z dziedziny bezpieczeństwa, dzięki którym czas spędzony w murach WSB Gdańsk będzie niezapomnianym przeżyciem i doskonałą lekcją.

Privacy Policy