Master en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Biegły rewident

deuxième cycle
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk

Twoja wiedza i umiejętności:

 • Zna organizację, funkcje i zasady rachunkowości,
 • Rozumie specyfikę rachunkowości bankowej, ubezpieczycieli i budżetowej,
 • Umie dostosowywać ewidencję kosztów do potrzeb jednostki gospodarczej
 • Zna rolę rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji,
 • Zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnych typów,
 • Zna zasady konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • Zna zasady rewizji sprawozdań finansowych.

Praca dla Ciebie:

 • Biegły rewident (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)
 • Księgowy w przedsiębiorstwach różnych typów,
 • Dyrektor finansowy,
 • Audytor wewnętrzny,
 • Właściciel biura rachunkowego,
 • Pracownik firmy audytorskiej.
Privacy Policy